Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональних даних

Політика конфіденційності персональних даних, представлена нижче, діє щодо всієї інформації, яку Інтернет-магазин “ТеплоХата”, розташований за адресою teplohata.com, може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-магазину.

ТЕРМІНИ

У цій Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі – Адміністрація сайту) – уповноважені на управління сайтом співробітники, що діють від імені ПП Синельникова, які організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), здійснювані з персональними даними.

Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеної або такої, що визначається фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), здійснюваних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Конфіденційність персональних даних – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

Користувач сайту Інтернет-магазину (далі – Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет та використовує Сайт Інтернет-магазину.

Cookies — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером та збережений на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожного разу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

IP-адреса — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-магазину.

Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-магазину “ТеплоХата”. Інтернет-магазин не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Інтернет-магазину.

Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачем сайту Інтернет-магазину.

ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця Політика конфіденційності встановлює обов’язки Адміністрації сайту Інтернет-магазину щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту під час реєстрації на сайті Інтернет-магазину або при оформленні замовлення на придбання Товару.

Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті Інтернет-магазину “ТеплоХата” і включають наступну інформацію:

 • Прізвище, ім’я Користувача.
 • Контактний телефон Користувача.
 • Адресу електронної пошти (e-mail).
 • Адресу доставки Товару.
 • Місце проживання Користувача.

Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-магазину, що вимагають авторизації.

Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

Будь-яка інша персональна інформація, не обговорена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо) підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених нижче.

ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

Персональні дані Користувача Адміністрація сайту Інтернет-магазину може використовувати з метою:

 • Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення.
 • Надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів Сайту Інтернет-магазину.
 • Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи надсилання повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту Інтернет-магазину, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача.
 • Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
 • Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
 • Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
 • Повідомлення Користувача Сайту Інтернет-магазину про стан Замовлення.
 • Обробки та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оскарження платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.
 • Надання Користувачу ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сайту Інтернет-магазину.
 • Надання Користувачу з його згоди оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новинної розсилки та інших відомостей від імені Інтернет-магазину або від імені партнерів Інтернет-магазину.
 • Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
 • Надання доступу Користувачу на сайти або сервіси партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті Інтернет-магазину “ТеплоХата”, включаючи доставку Товару.

Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах і в порядку, встановлених законодавством України.

При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

Адміністрація сайту разом з Користувачем приймає всі необхідні заходи для запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Користувач зобов’язаний:

 • Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом Інтернет-магазину.
 • Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни цієї інформації.

Адміністрація сайту зобов’язана:

 • Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.
 • Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію або розголошення іншим можливим способом переданих персональних даних Користувача, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
 • Приймати заходи обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача.
 • Заблокувати персональні дані, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника чи уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Адміністрація сайту, що не виконала свої обов’язки, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених цією Політикою конфіденційності.

У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

 • Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
 • Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
 • Була розголошена за згодою Користувача.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

До звернення до суду з позовом щодо спорів, що виникають з відносин між Користувачем сайту Інтернет-магазину та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмова пропозиція про добровільне врегулювання спору).

Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

У разі не досягнення угоди, спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

ДОДАТКОВІ УМОВИ

Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

Контакти

Виникли питання? Звертайтесь на електронну пошту teplohata1@gmail.com